Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

FAQ - Fabriksgrund og banegravsdepot

Find svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet om Grindstedforeningerne inden for kategorien 'fabriksgrund og banegravsdepot'

 • Er det den samme type forurening i banegravsdepotet som i Kærgård?

  Der blev kørt spildevand – altså flydende affald – til Kærgård Klitplantage, mens der blev deponeret fast affald – fx aktivt kul med kemikalieindhold og gips med indhold af kviksølv – i banegravsdepotet. Selv om det dermed er forskellige typer af affald, er det alligevel langt hen ad vejen de samme stoffer (medicinalprodukter, klorerede opløsningsmidler, kviksølv mv.), der findes i begge depoter.

 • Hvad med Haveforeningen Heden – er det sikkert at bruge den – kan grøntsager ikke få fat i det forurenede grundvand?

  Vi har ingen oplysninger om, at der er deponeret affald ved haveforeningen eller andre steder vest for banegravsdæmningen. Vi har derfor ingen grund til at tro, at haveforeningens jord er forurenet. Der strømmer forurenet grundvand fra banegravsdepotet ind under haveforeningen. Man skal dog ca. 4 meter under jordoverfladen for at komme i kontakt med dette grundvand, så det er ikke noget, der påvirker de grøntsager, der dyrkes i haverne. Koncentrationerne af flygtige stoffer i grundvandet under haveforeningen er desuden så lave, at udeluften i haverne ikke påvirkes af afdampningen fra grundvandet over Miljøstyrelsens kriterium for indeklima i boliger.

 • Hvis man graver banegravsdepotet væk, kan det så komme til at gå ud over os, der bor tæt på?

  Hvis det besluttes, at banegravsdepotet skal graves væk, vil det helt sikkert være en udfordring, at der bor mennesker tæt på depotet. Der skal dog ikke herske tvivl om, at en opgravning ikke vil blive sat i gang, uden der er fundet løsninger på udfordringerne, og der er sikkerhed for, at borgerne i Grindsted ikke bliver udsat for afdampning af forurenende stoffer, forurenet støv osv.

 • Kan forureningsfanerne løbe i andre retninger, end det vi kan se på figurerne?

  Der er ingen tvivl om, at forureningerne i grundvandet strømmer fra kilderne mod Grindsted Å. Der er dog altid en vis usikkerhed forbundet med modelberegninger, og udbredelsen af fanerne skal derfor ikke opfattes som skarpe grænser. Der er størst usikkerhed i forhold til forureningsfanen fra lossepladsen, og regionen laver derfor i efteråret 2019 nye undersøgelser mellem lossepladsen og åen.