Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kan forureningsfanerne løbe i andre retninger, end det vi kan se på figurerne?

Der er ingen tvivl om, at forureningerne i grundvandet strømmer fra kilderne mod Grindsted Å. Der er dog altid en vis usikkerhed forbundet med modelberegninger, og udbredelsen af fanerne skal derfor ikke opfattes som skarpe grænser. Der er størst usikkerhed i forhold til forureningsfanen fra lossepladsen, og regionen laver derfor i efteråret 2019 nye undersøgelser mellem lossepladsen og åen.