Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

FAQ - Havevand i Grindsted syd

Find svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet om havevand i Grindsted syd

 • Der står en gammel boring i min have, - kan jeg selv afmontere den?

  Brønde og boringer skal sløjfes af en autoriseret brøndborer, som det står i brøndborerbekendtgørelsen 

 • Er det at bo i område, hvor der nu er forbud mod havevand forbundet med en risiko for indeklimaet i mit hus?

  Nej, forureningen i grundvandet udgør ingen risiko for, at indeluften i dit hus.

  Det skyldes, at forureningsfanen kun har et meget lille indhold af flygtige stoffer, og at den kraftigste del af fanen findes i forholdsvis stor dybde.

 • Hvad er sammenhængen mellem forurening og havevand?

  Fra Grindsted gamle losseplads foregår en nedsivning af forureningsstoffer. Stofferne transporteres med grundvandet, der strømmer fra lossepladsen mod nordvest til Grindsted å og Engsø. Forureningen er primært koncentreret i dybder på 40 til 20 meter under terræn, men bevæger sig tættere på terræn nærmere mod åen.

  Det er for at undgå kontakt med forureningsfanen af Billund Kommune nu har vedtaget et forbud mod havevanding fra egne boringer i det område, hvor der er risiko for at forureningsfanen befinder sig.

 • Hvad koster det at få min haveboring sløjfet?

  Det koster ca 4-5000 kr at få sløjfet en almindelig haveboring. På linket finder du kontaktoplysninger til autoriserede brøndborefirmaer:  link til borefirmaer

 • Hvorfor må vi ikke længere vande græsplænen med vand fra egen boring?

  Regionens undersøgelser har vist at forureningsfanen fra Grindsted gamle losseplads er nået ind under boligområdet i Grindsted syd. Derfor har Billund Kommune besluttet ud fra et forsigtighedsprincip, at der ikke længere må indvindes vand fra egne boringer i et område i Grindsted Syd.

 • Hvorfor skal boringen sløjfes?

  Billund Kommune har valgt at boringerne helt skal fjerne for at sikre mod utilsigtet brug.

 • Hvorfor udtager kommunen ikke bare analyser af det øverste grundvand i Grindsted syd eller af havevandsboringer i området som kan vise om der er forureningsstoffer i havevandet?

  Der er flere grunde til, at det ikke er løsningen at prøvetage sig ud af, om der fortsat kan havevandes fra egne boringer.

  For det første er det en udfordring, at der ikke findes krav til havevand og ingen afskæringskriterier for flere af stofferne, der er relevante i forhold til forureningerne fra det tidligere Grindstedværk. For det andet giver prøvetagning af vandet i en boring kun et øjebliksbillede, da grundvandsstanden ændres over året, og desuden er i konstant strømning.

 • Jeg har en ældre tilladelse, og er i tvivl om den fortsat er gældende?

  Indvindingstilladelser er altid midlertidige. Generelt gives der havevandstilladelser, der gælder for 15 år før, der skal søges om fornyelse. Men i et område i Grindsted Syd har der gennem en længere periode alene været givet tilladelser en løbeperiode på 5 år af gangen, netop fordi kommunen har ønsket at følge resultaterne af regionens undersøgelser i området.

  Er du tvivl om hvad der gælder for din grund, kan du finde flere oplysninger på grindstedforurening.dk

  Du er også altid velkommen til at kontakte kommunen på grundvand@billund.dk eller på tlf 7972 7115.

 • Kan jeg få tilskud eller dækket udgifter til sløjfning af min boring?

  Billund kommune yder ikke tilskud til sløjfning af boringer.