Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vil der være gener for naboer i form af støj, emissioner m.m.?

Nej. Anlægget konstrueres, så der hverken vil være uacceptable støjgener eller afdampning af forurenende stoffer, som kan påvirke naboer til anlægget.