Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvordan skal man forhindre forureningen i at blive ved med at strømme til Grindsted Å?

Man kan fx foretage en afværgepumpning, hvor man pumper det forurenede grundvand op, inden det når åen, og så sende det igennem et rensningsanlæg. Men det er en meget omkostningsfuld metode, som skal køre i årtier, hvis ikke århundreder. Samtidig ligger der mængder af kviksølv og andre tungmetaller i bunden af åen, som også skal fjernes.