Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvorfor kan man ikke bare grave forureningen i Grindsted væk ligesom i Kærgård?

Man kan godt grave forureningen væk fra banegravsdepotet og lossepladsen. Men problemet er, at meget af forureningen allerede er sivet ned i grundvandet, og ad den vej transporteres forureningen mod åen og Engsøen. Det er umuligt at fjerne al forureningen på fabriksgrunden, da der ligger en virksomhed i drift.