Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tidslinje over Grindsted-forureningerne

Læs om den historiske udvikling i Grindsted-forureningerne fra 1924 og frem til i dag.

 • 1924

  • Grundlæggelse af Grindstedværket

   Grindstedværket grundlægges. I starten producerede værket primært organiske kemikalier. Senere bliver produktionen udvidet til at omfatte vitaminpiller og lægemidler. 

  • Udledning af urenset spildevand

   Frem til 1960 ledes urenset spildevand via en åben afløbsgrøft fra fabrikken til Grindsted Å. 

 • 1934

  • Deponering af restprodukter

   I en banegrav lige uden for fabriksgrunden deponeres restprodukter i form af faste stoffer på det 8.000 m² store areal. Deponeringen stopper først i 1962.

 • 1940'erne:

  • 1944: Formodet forurening af drikkevand

   Grindsted Vandværk har formodning om, at drikkevandet forurenes på grund af afløbet fra Grindstedværket.

  • 1946: Forurening af Grindsted Å

   Sportsfiskerne klager over forureningen af vandet i Grindsted Å som følge af afløbet fra Grindstedværket, og at fisk fanget i åen har en gennemtrængende lugt og afsmag. Undersøgelser viser at forureningen kan spores til den nedre del af Varde Å og Ho Bugt. 

 • 1950'erne

  • 1955: Lukning af friluftsbad

   Nordens største friluftsbad med 10.000 kubikmeter vand, som primært kom fra Grindsted Å, må lukke pga. stadigt dårligere vandkvalitet. 

  • 1956: Deponering af spildevand i Kærgård Klitplantage

   Lugten af spildevand hænger så tungt over Grindsted by, at Grindstedværket må se sig om efter et nyt sted at deponere spildevandet. Valget falder på Kærgård Klitplantage. 

 • 1960'erne

  • 1962: Deponering af affald på losseplads

   Cirka 80.000 tons flydende og fast affald deponeres på byens losseplads syd for Grindsted Å frem til 1975. 

  • 1968: Tilførsel af kviksølv

   Grindsted Å tilføres cirka 550 kilo kviksølv om året.

 • 1970'erne

  • 1971: Anlæggelse af Grindsted Engsø

   Grindsted Engsø anlægges som en rensningsforanstaltning af fabrikkens spildevand, inden det når Grindsted Å.

  • 1972: Udledning til Grindsted Engsø

   Grindstedværket udleder spildevand, kølevand og overfladevand fra produktionen til Grindsted Engsø.

 • 1990'erne

  • Forskningsprojekter på Grindsted gamle losseplads

   DTU begynder at udføre en række forskningsprojekter på Grindsted gamle losseplads. Det konkluderes, at forureningen vil resultere i udsivning af kemikalier til grundvandet i århundreder frem i tiden.

 • 00'erne

  • 2006: Tydelig påvirkning af kemikalier

   Analyser over en treårig periode af det terrænnære grundvand i byen viser en tydelig påvirkning af kemikalier.

  • 2010: Undersøgelse af banegravsdepotet

   En undersøgelse af banegravsdepotet viser, at det er sundhedsskadeligt at komme i kontakt med jorden, og at der sker en afdampning af klorerede opløsningsmidler. 

  • 2011: Salg af Grindstedværket

   Danisco sælger Grindstedværket til amerikanske DuPont.

  • 2012: Afskærmning af banegravsdepotet

   Region Syddanmark beslutter at lægge ren sand og jord på banegravsdepotet og efterfølgende plante det til med tornede buske, så ingen uforvarende kommer i
   kontakt med forureningen.