Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvilke projekter arbejdes der med?

Region Syddanmark og Billund Kommune har løbende gang i forskellige undersøgelser, moniteringer og projekter, der skal gøre os klogere på forureningernes betydning. Her på siden kan du læse om de igangværende projekter.

Få også viden om afsluttede projekter og rapporter her

 • Undersøgelse af forurening via kloaknettet medfører strømpeforing af kloak

  Billund Vand & Energi A/S er gået i gang med forarbejdet til at strømpefore kloaknettet i området ved det tidligere rensningsanlæg ved Fyrrestien i Grindsted. Selve strømpeforingen forventes at ske i juni måned 2019, og udføres for at forhindre at forurenet grundvand kan strømme ind i kloaknettet. Strømforingen er en udmøntning på baggrund af undersøgelser som Billund Kommune og Billund Vand & Energi A/S har gennemført siden efteråret.

  Læs mere
 • Mødenotat fra møde med fabriksledelsen i DuPont

  Region Syddanmark, Billund Kommune og fabriksledelsen på DuPont i Grindsted holdt mandag 4. juni 2018 et indledende møde for at drøfte, om der er behov for nye undersøgelser op selve fabriksgrunden.

  Læs mere
 • Undersøgelse af afdampning fra forurenet grundvand

  Region Syddanmark er ved at planlægge en undersøgelse af afdampning fra forurenet grundvand i et område ved Grindsted Å, hvor det forurenede grundvand står tæt på jordoverfladen. Undersøgelsen skal afklare, om afdampning fra det forurenede grundvand udgør en risiko for indeklimaet i boliger med kælder i dette område.

  Læs mere
 • Folkesundhedsundersøgelse

  Region Syddanmark er i gang med at undersøge, om det er muligt at tilrettelægge et forskningsprojekt, der kan give svar på nogle af de spørgsmål om sundhedsrisikoen ved at bo i Grindsted, som borgere i byen har rejst.

  Læs mere
 • Moniteringsboring

  Region Syddanmark udførte i december 2017 tre nye moniteringsboringer på Bekkasinvej i Grindsted. Der vil blive taget prøver af grundvandet fra i alt syv dybder mellem seks og 72 meter under jordoverfladen. Prøverne sendes efterfølgende til kemisk analyse.

  Læs mere