Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kloakundersøgelse følges op i efteråret 2019

Billund Vand & Energi A/S er i gang med at strømpefore kloaknettet i området ved det tidligere rensningsanlæg ved Fyrrestien i Grindsted. Strømpeforingen er en udmøntning af undersøgelser som Billund Kommune og Billund Vand & Energi A/S har gennemført siden efteråret, og hvor der nu foreligger en endelig rapport.

Billund Kommune og Billund Vand og Energi har nu afsluttet den del af kloakundersøgelsen, der blev der blev meldt ud i december 2018.

Resultaterne af undersøgelsen er allerede meldt ud via en nyhed her på hjemmesiden den 8. maj. Hvor det blandt andet blev fortalt, at undersøgelsen viste,  at der løber forurenet grundvand ind i kloaknettet i et område ved Fyrrestien, og at der er gjort fund af klorerede opløsningsmidler i luften i kloakken. På baggrund af resultaterne har der været foretaget indeklimamålinger i tre ejendomme i området. Resultaterne herfra blev også offentliggjort den 8. maj, og viste blandt andet at der ud af i alt 13 målepunkter opsat i de tre huse kun i et enkelt målepunkt ved et toilet i en kælder er fundet en svag overskridelse af afdampningskriterierne.

På baggrund heraf er Billund Vand og Energi gået i gang med at tætne kloakken i området for at forhindre indtrængning af forurenet grundvand. Det er forventningen, at tætningen af kloakken vil medvirke til at der ikke længere vil kunne være overskridelser af afdampningskriterier i ejendomme i området. Alt dette og alle resultater af undersøgelsen er samlet i en rapport der kan findes i linket nedenfor.

Opfølgende målinger i efteråret 2019

Det er allerede besluttet, at Billund Kommune og Billund Vand og Energi igangsætter opfølgende kontrolmålinger af indeklimaet i efteråret 2019. Målinger skal vise om tætningen af kloaknettet, som forventet har medført, at der ikke længere vil kunne måles overskridelser af afdampningskriterierne i boliger i området.

Strømpeforing

Strømpeforingen sker på baggrund af flere undersøgelser af forurening i området. I efteråret 2018 udførte Region Syddanmark en undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket. Denne undersøgelse antydede, at der kan være en risiko for spredning af forurening via kloaknettet.

Billund Kommune og Billund Vand og Energi A/S har i siden i efteråret 2018 og foråret 2019 gennemført yderligere undersøgelser med henblik på at afklare, om der kan være risiko for indtrængning af forurenet grundvand og/ eller poreluft til kloaknettet primært i området ved det tidligere rensningsanlæg ved Fyrrestien i Grindsted.

Undersøgelsen viste, at der løber forurenet grundvand ind i kloaknettet især i et område ved Fyrrestien, og at der er meget varierende men til tider meget høje koncentrationer af klorerede opløsningsmidler i luften i kloakken.

På baggrund af resultaterne fra kloakundersøgelsen blev der udpeget tre boliger ved Ådalen og Anemonevej, hvor der vurderedes at være risiko for påvirkning af indeklimaet fra kloaknettet. Der har været opsat 13 målepunkter i disse huse, hvor kun et enkelt målepunkt ved et toilet i en kælder viser en svag overskridelse af afdampningskriterierne.

- Den ene overskridelse, der er målt er under en såkaldt faktor 2, der betragtes som en svag overskridelse og myndighederne går ikke ud med akutte foranstaltninger som eksempelvis luftrensere før der er tale om overskridelser på 100 gange afdampningskriteriet, fortæller Karl Grundahl, der er Miljøchef i Billund Kommune.

Strømpeforeningen gennemføres for at forhindre indtrængning af forurenet grundvand til kloaknettet, og løbet af efteråret gennemføres der kontrolmålinger af forureningsniveauet.

-  Vi håber og tror strømpeforingen kan medvirke til at der ikke længere vil være overskridelse af afdampningskriterier, siger Karl Grundahl. 

Fakta:

En strømpeforing udføres ved,at et nyt rør føres ind i det gamle i blød tilstand. Efter hærdning er røret igen stærkt og kan fungere i mange år fremover.

Endelig rapport om undersøgelsen

Endelig rapport uden bilag

 Bilag kan rekvireres hos Natur- og Miljø i Billund Kommune.

Undersøgelsen

Resultater fra undersøgelsen 2. maj

Fagnotat om undersøgelsen

 Analyseresultat for bolig 1

Analyseresultat for bolig 2

Analyseresultat for bolig 3

Tidligere information om undersøgelsen

Pressemeddelelse fra 13. december 2018

 Pressemeddelelse fra 22. januar 2019