Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra 3. møde i styregruppen for Grindsted-undersøgelsen

12. marts blev der afholdt det tredje møde i styregruppen for Grindsted-undersøgelsen. Gruppen består af ledere fra Region Syddanmark, Billund Kommune, Statens Institut for Folkesundhed og Styrelsen for Patientsikkerhed.

På mødet gav forskningsleder Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed en status på den registerbaserede undersøgelse. Her fortalte hun blandt andet, at instituttet søgte om adgang til til at benytte registerdata over ansatte på Grindstedværket fra Danmarks Statistik d. 8. oktober 2018, og at det forventes, at der findes en løsning snarest.

På baggrund af forsinkelserne med adgang til data vil undersøgelsens resultater kunne blive forsinkede. Det er aktuelt ikke muligt at sige, om og hvor stor en eventuel forsinkelse vil blive, men Statens Institut for Folkesundhed vil orientere styregruppen, når dialogen med Danmarks Statistik er afsluttet, og adgangen til data er opnået.

Læs hele referatet fra 3. møde i styregruppen for Grindsted-undersøgelsen.