Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Læse referatet fra det seneste møde i den tekniske følgegruppe

På det seneste møde i den tekniske følgegruppe kort før sommerferien blev der drøftet

Region Syddanmark er i gang med at teste fire forskellige metoder til rensning af det forurenede grundvand, som i dag løber urenset ud i Grindsted Å. Når metoderne er testet. vil der blive truffet beslutning om, hvordan og hvor hurtigt et midlertidigt rensningsanlæg kan blive sat op. 

Det var ét af punkterne på det seneste møde i den tekniske følgegruppe for oprensning af Grindsted-forureningerne. Læs også om regionens forslag til brug af de 30 mio. kr., som har afsat til bekæmpelse af forureningerne efter det tidligere Grindstedværkets forureninger i Grindsted og Kærgård Klitplantage. 

Hele referatet kan læses her