Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Rapport om dybe boringer er færdig

Forureningsfanen fra fabriksgrunden i Grindsted påvirker grundvandet helt ned i 70 meters dybde. Det viser ny rapport på baggrund af resultater fra syv dybe boringer i byen. Undersøgelserne er iværksat for at få afgrænset forureningsfane mere præcist i bredden og dybden.

Region Syddanmark etablerede i efteråret 2019 og frem til januar 2020 syv dybe boringer på strækningen mellem fabriksgrunden og Grindsted Å og to dybe boringer ved den tidligere losseplads syd for byen. 

Formålet med de syv dybe boringer nord for Grindsted Å var at få en tydeligere afgrænsning af forureningsfanen fra fabriksgrunden, så man kan sætte mere præcist ind over for udsivningen af stoffer til åen. 

Som ventet er grundvandet påvirket af forurening i varierende grad helt ned til grundvandsmagasinets bund i ca. 70 meters dybde. Resultaterne viser også, at fanen tæt på Grindsted Å strækker sig længere i vestlig retning end tidligere forudset.

Næste skridt

Næste skridt omfatter blandt andet flere undersøgelser tæt på åen. Disse data vil blive brugt til en opdateret grundvandsmodel, der vil være et vigtigt redskab i forhold til at afgøre, hvor lang en strækning af Grindsted Å, der skal ske en indsats over for. Grundvandsmodellen gør det også muligt at gennemføre modelsimuleringer af, hvilke metoder til oprensning der er mest effektive i forhold til en langsigtet indsats.

Undersøgelserne sættes i gang i år og ventes færdige om ca. halvandet år. Herefter kan modelarbejdet udføres. Sideløbende arbejder regionen med mulighederne for at etablere et pilot-renseanlæg og med at undersøge, hvilke andre metoder, der på længere sigt kan reducere de mængder af forurening, som hvert år siver ud i åen.

Ud over de syv dybe boringer i midtbyen indeholder rapporten også resultater fra to dybe boringer i forureningsfanen fra den tidligere losseplads syd for byen. Disse boringer viser ligeledes forurening ned til 70 meters dybde med den mest koncentrerede del af fanen i 30-40 meters dybde.

Boringerne ved lossepladsen indgår i arbejdet med at afklare, om forureningen på lossepladsen på sigt kan udgøre en risiko for Grindsted Å.

Download og læs rapporten ”Dybe boringer i Grindsted”