Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra 6. møde i den tekniske følgegruppe

Den tekniske følgegruppe for oprensning af Grindstedforureningerne afholdt 23. november sit 6. møde. På dagsorden var de seneste og kommende undersøgelser af foreningen ved Grindsted Å, mens Billund Kommune kunne fortælle, at den har indledt en dialog med myndighederne om, hvad der skal til for at gøre Engsøen til en badesø.

Over den kommende tid vil Region Syddanmark iværksætte en række undersøgelsesboringer langs brinken ved Grindsted Å og i selve forureningsfanen fra fabriksgrunden. Formålet med boringerne er at få afgrænset fanen i forhold til en permanent løsning over for den forurening, der i dag strømmer ud i åen. 

Samtidig arbejder regionen på at opdatere modeller for, hvordan det forurenede grundvand slanger sig nede i jorden. 

Derudover pågår et arbejde omkring den gamle losseplads, der skal afgøre, om den omfattende forurening på lossepladsen over tid vil kunne true Grindsted Å. Der ventes svar omkring lossepladsen i 2022. 

Billund Kommune kunne på mødet i den tekniske følgegruppe berette, at den er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til at få fastlagt, hvad der skal til, hvis Engsøen skal kunne benyttes som badesø i fremtiden. 

Se præsentation fra Region Syddanmark

Læs hele referatet fra det 6. møde i den tekniske følgegruppe for oprensning af Grindstedforureningerne her