Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Indsamling af prøver fra udvalgte kloakker i Grindsted i uge 5

I uge 5 indsamler Billund Kommune og Billund Vand & Energi prøver til analyse fra udvalgte kloakker i Grindsted By.

I uge 5 indsamler Billund Kommune og Billund Vand & Energi prøver til analyse fra udvalgte kloakker i Grindsted By.

Det sker som et led i den opfølgende undersøgelse af, hvorvidt kloaknettet kan være forurenet med indtrængende grundvand og om eventuelt forurenet grundvand kan udgøre en et problem for indeklimaet i boliger.

Den 13. december 2018 udsendte Billund Kommune pressemeddelelse om, at kommunen sammen med Billund Vand & Energi føler op på de resultater for analyser i kloakken som blev offentliggjort i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark, Billund Kommune & Billund Vand & Energi den 29. november.

Analyserne fra undersøgelsen viste, at der var overskridelse af Miljøstyrelsens afdampningskriterie for oliestoffer og klorede opløsningsmidler, herunder vinylklorid, i 6 af de 10 undersøgte brønde. De højeste koncentrationer blev målt i brønde ved det gamle renseanlæg på Svinget.

På baggrund grundvandsniveauet, og viden om forureningen er der udvalgt nogle brønde hvorfra der i uge 5 vil blive udtaget vandprøver og i nærheden af brønden poreluftsprøver med jordspyd.

Undersøgelserne foregår i området omkring det gamle rensningsanlæg, men kommer længere ud end den tidligere undersøgelse.

I uge 6 og 7 vil kloaknettet omkring Ådalen, Anemonevej, Syrenvej, Kærvej og Blichersvej blive TV-inspiceret som en del af undersøgelsen.

Som oplyst i pressemeddelelse den 13. december vil der løbende foregå undersøgelser i foråret, og det forventes at en afrapportering vil kunne ske i juni 2019.

 

 

Kontakt vedrørende kloakundersøgelsen:

Karl Grundahl, Miljøchef Billund Kommune, telefon 7972 7091
Ole Johnsen, adm. direktør i Billund Vand & Energi, telefon 7650 2701.