Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Rambøll valgt som rådgiver til undersøgelser nord for åen

Region Syddanmark sætter over de kommende måneder gang i en hel stribe af undersøgelser, boringer og udviklingsprojekter i området mellem fabriksgrunden og Grindsted Å. Alt sammen med det formål at komme nærmere en oprensning ved åen.

Region Syddanmark har valgt Rambøll som rådgiver til at styre de mange projekter nord for Grindsted Å, som nu sættes i søen. 

- Vi har samlet en stor pakke af aktiviteter i det udbud, som Rambøll vandt. Det har vi gjort for at undgå en masse tidskrævende mindre udbud, som ville forøge tidsperioden frem mod en oprensning, forklarer civilingeniør Jørn K. Pedersen fra Region Syddanmark.

Blandt de mange aktiviteter er en afgrænsning af forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund i både bredden og dybden, så det bliver klart hvor stort et område, der skal renses op. Det sker ved at etablere nye boringer i fanen.

- Det er nødvendigt med boringerne for at kunne tage vandprøver i forskellige dybder. Vi har en klar formodning om, at det ikke er alle steder ved åen, der strømmer lige meget forurenet grundvand ud, så det er væsentlig viden for os i forhold til at få skruet den helt rigtige oprensningsløsning sammen, siger Jørn K. Pedersen.

Opstart om få uger

I god tid inden borearbejdet går i gang, vil det blive annonceret her på grindstedforurening.dk. De nærmeste naboer vil desuden blive informeret via brev.

Allerede inden sommerferien går Rambøll dog i gang med de første aktiviteter, som blandt andet omfatter vandprøver fra åen og test af metoder, der kan screene for forurening i den øverste del af grundvandsmagasinet.

- Vi er nødt til at blive klogere på forureningssammensætningen, inden vi kan skride til en oprensning. Man kan sammenligne det lidt med at skulle lave en ret i køkkenet uden at kende forholdet mellem ingredienserne. Men modsat en lidt kikset madret, så risikerer vi her, at der kan blive dannet nye farlige stoffer, hvis ikke vi får det grebet rigtigt an, forklarer Jørn K. Pedersen.

De mange projekter skal være afsluttet senest ved udgangen af september 2023.