Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Glæde over Danske Regioners samlede plan for generationsforureninger

Danske Regioner har netop offentliggjort en samlet plan for generationsforureninger i Danmark. Planen glæder den politiske styregruppe i Billund Byråd

Danske Regioner har netop offentliggjort en samlet plan for generationsforureninger i Danmark, hvor håndteringen af risikoen forventes at koste mere end 50 millioner kroner.

 

Grindsted Forureningen er med sin kompleksitet vurderet som den næstdyreste forurening blandt de ti udvalgte, og et estimat for oprensning af forureningsfanen umiddelbart inden udstrømning til Grindsted Å med henblik på at fjerne risikoen for miljøet er vurderet til samlet 460 millioner kroner.

 

- Den samlede plan og økonomien understreger med al tydelighed, hvor alvorlig forureningen i Grindsted er. Det økonomiske estimat er som man kan se stadig usikkert, men nu er der en plan og der er også en tidsplan, og det er det vi har ønsket længe og brug for, lyder det fra den politiske styregruppe for forureningen i Billund Byråd.

 

Styregruppen med Borgmester Ib Kristensen, Formand for Teknisk Udvalg Per Nyhus, Ole Marcussen og Arne V. Thomsen følger forureningen tæt og de glæder sig over den plan, der nu er udarbejdet, men understreger også, at der er meget arbejde endnu.

 

- Der er udelukkende tale om en indsats over for forureningsfanen i forhold til at undgå udstrømning i åren. Vi har også den gamle Grindsted Losseplads, Banegravsdepotetet og bundsedimentet i Grindsted Engsø, siger styregruppen.

 

I forhold til Engsøen er Billund Kommune i gang med at undersøge, hvad en oprensning vil koste, mens den gamle Losseplads og Banegravsdepotetet er jordforureninger som håndteres af Region Syddanmark.

 

- Vi har altså stadig udfordringer, der skal løses og bringes op politisk, men derfor vil vi i dag glæde os over, at forureningen i Grindsted er stærkt prioriteret i den plan De danske Regioner har sendt til Regeringen. Og vi har en forventning om at hele folketinget på tværs har stort ønske om at få gjort noget ved generationsforureningerne og derfor er klar med den nødvendige økonomi, så vi kan få sat gang i oprensningen , lyder det fra styregruppen.

 Følgebrev fra Danske Regioner 

 Plan for generationsforureninger

Yderligere oplysninger hos.

 

Borgmester Ib Kristensen på telefon 40 548090, Per Nyhus på telefon 2049 0359, Arne V. Thomsen på telefon 4071 2202 eller Ole Marcussen på telefon 2555 7960.