Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Borearbejde på lossepladsen i uge 43-45

Region Syddanmark er i gang med at undersøge forureningen på Grindsted gamle losseplads. Der skal udføres en række boringer på selve lossepladsen.

I de kommende tre-fire uger vil der være en hel del aktivitet ved den gamle losseplads syd for Grindsted by.

Her vil Region Syddanmark bl.a. undersøge, om det vil give miljømæssig mening at gennemføre en oprensning af et grubeområde på lossepladsen, hvor det tidligere Grindstedværket deponerede flydende affald fra produktionen.

Som forberedelse til undersøgelserne er der indrettet et arbejdsområde ved skydebanen, der af sikkerhedsmæssige årsager er indhegnet, mens undersøgelserne foregår.

Det er ikke tilladt at bevæge sig inden for indhegningen. Udenfor er der til gengæld ingen risiko ved at færdes.

I slutningen af uge 42 vil højt græs blive slået og buske beskåret for at gøre plads til, at der kan etableres boringer. Ingen træer vil blive fældet.

Selve borearbejdet vil foregå frem til midten af november. Fra boringerne vil der blive udtaget jordprøver til laboratorieundersøgelser. Det frarådes dog også fremadrettet at færdes på lossepladsen. Læs mere om det her.

Resultatet af undersøgelserne vil blive brugt i det videre arbejde med at planlægge og gennemføre afværgeløsninger over for forureningerne i Grindsted.