Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Protokollen for Grindsted-undersøgelsen godkendt

Den såkaldte protokol for den i gangværende sundhedsundersøgelse i Grindsted er nu blevet godkendt. Protokollen beskriver analysemetoder samt hvem og hvilke sygdomme, der indgår i undersøgelsen.

NB! Opdateret pr. 23. september 2019. Statens Institut for Folkesundhed har besluttet sig for at offentliggøre forskningsprotokollen for at give offentligheden fuld adgang til at følge med i sundhedsundersøgelsen.

Er der en større risiko for at udvikle visse sygdomme eller lidelser, hvis man bor eller har boet i Grindsted? Det kan sundhedsundersøgelsen, som Statens Institut for Folkesundhed gennemfører på vegne af Region Syddanmark, snart give et fingerpeg om.

I denne uge blev den såkaldte protokol for den registerbaserede undersøgelse godkendt, så det nu ligger endeligt fast, hvordan undersøgelsen gennemføres metodisk. I protokollen kan man bl.a. læse, hvilke sygdomme der indgår – og hvilke registre, der trækkes oplysninger fra.

Fase-2-forberedelse fortsætter

Alle borgere med nuværende eller tidligere bopæl i Grindsted indgår i undersøgelsen. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem en eventuel overrepræsentation af fx brystkræft og Grindstedværkets forureninger. Det vil kræve en langt større og mere tilbundsgående undersøgelse af årsagssammenhænge, da overhyppighed af en specifik sygdom lige så vel kan skyldes genetiske forhold eller påvirkning fra alle mulige andre kilder.

Region Syddanmark er sammen med nogle af landets førende eksperter allerede i gang med at forberede den eventuelle opfølgende fase-2-undersøgelse, så den kan iværksættes om nødvendigt.

Resultatet af den registerbaserede sundhedsundersøgelse ventes fortsat omkring årsskiftet.

Læs hele lægmandsprotokollen her

Læs hele forskningsprotokollen her