Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvilke projekter arbejdes der med?

Region Syddanmark og Billund Kommune har løbende gang i forskellige undersøgelser, moniteringer og projekter, der skal gøre os klogere på forureningernes betydning. Her på siden kan du læse om de igangværende projekter.

 • Undersøgelsen af kloak og indeklimaet ved Fyrrestien i Grindsted afsluttes

  Den undersøgelse af Kloaknettet og indeklimaet i udvalgte boliger ved Fyrrestien i Grindsted som Billund Vand & Energi og Billund Kommune gennemførte i løbet af 2019 kan nu afsluttes, da kontrolmålinger viser at tætning af kloaknettet virker efter hensigten, og der er sket et betydelig fald i forureningsniveauet.

  Læs mere
 • Forureningsfanen fra lossepladsen

  HVAD: Etablere to dybe boringer nedstrøms lossepladsen
  FORMÅL: At fastlægge forureningsfanens forløb fra lossepladsen mod åen og at monitere forureningen ned til ca. 70 meters dybde
  TIDSPLAN: Etableret fra november 2019 til januar 2020 og forventes at blive brugt til at tage prøver af grundvandet i mere end 20 år. Resultatet af den første prøvetagningsrunde ventes at ligge klar i maj 2020

  Læs mere
 • Folkesundhedsundersøgelse

  HVAD: Registerbaseret sundhedsundersøgelse
  FORMÅL: Undersøgelse af om Grindsted-borgere er mere syge end andre
  TIDSPLAN: Blev afsluttet maj 2020. Opdatering af registerundersøgelsen samt nye undersøgelser forventes igangsat i juni 2022. 

  Læs mere
 • Undersøgelse af den gamle losseplads

  HVAD: Etablering af 40 korte boringer, hvorfra der udtages prøver til kemisk analyse af affaldet i lossepladsen
  FORMÅL: At undersøge, om det vil give en miljømæssig gevinst at gennemføre en oprensning af et grubeområde på lossepladsen
  TIDSPLAN: Boringerne blev etableret i november 2019. Halvdelen af boringerne bevares til at fastlægge grundvandsdybden. Resten nedlægges, når resultatet af undersøgelsen ligger klar i maj 2020

  Læs mere
 • Forureningsfanen fra fabriksgrunden

  HVAD: Syv dybe boringer mellem fabriksgrunden og Grindsted Å
  FORMÅL: At fastlægge forureningsfanens forløb mod åen og at monitere forureningen ned til ca. 70 meters dybde
  TIDSPLAN: Etableret fra oktober 2019 til februar 2020 og forventes at tage prøver af grundvandet i mere end 20 år. Resultatet af første prøvetagningsrunde ventes at ligge klar i maj 2020

  Læs mere