Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grundvandskortlægning

Drikkevandet i Grindsted er ikke i fare for at blive forurenet, da det forurenede grundvand strømmer væk fra indvindingsområdet.

Som det kan ses af grundvandskortet, strømmer det forurenede grundvand væk fra det sted, hvor byens drikkevand indvindes.